Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

AMAZIS AKTUALIZACJA DO WERSJI 4.23a

18.07.2018
powrót

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.23a programu Amazis - świadczenia rodzinne zawierającą następujące zmiany:

 

1. Dodano obsługę podpowiadania daty wniosku, w momencie zakładania wniosku w programie, dla wniosków elektronicznych zawierających datę zapisaną w niepoprawnym formacie np.: 2018-07-09+02:00.

 

Zmiany w poprzedniej wersji 4.23:

 

1. Poprawiono grupową zmianę planowanych terminów wypłat (menu Wypłaty - Zmiana terminu wypłaty)

 

2. W oknie poczty systemu Emp@tia dodano definicję zakresu daty, od której wyświetlane będą wiadomości odebrane z platformy Emp@tia. Domyślny zakres to ostatnie trzy miesiące liczone od dnia bieżącego (w opisie pierwszej kolumny dodano wyszukiwarkę z możliwością ustawienia daty wiadomości od..)

 

3.W oknie poczty systemu Emp@tia dodano informację o przekierowaniu wiadomości do innego podmiotu (po podświetleniu wiadomości, która została przekazana do innej instytucji, z prawej strony okna pojawi się dodatkowa ikona karteczki z czerwoną strzałką "Wiadomość została przekazana do innego podmiotu", po kliknięciu której otrzymają Państwo informację kiedy i do kogo przekazano daną wiadomość)

 

4. W trakcie tworzenie nowej wiadomości pocztowej dodano możliwość wygenrowania numeru dokumentu tworzonej wiadomości w formacie UUID (podczas wysyłania wiadomości będzie można za pomocą ikony Generator UUID wygenerować unikalny numer do wprowadzenia w polach Numer dokumentu i Identyfikator korelacji)

 

 

Zmiany w poprzedniej wersji 4.22c:

 

1.W danych osobowych dotyczących nauki dodano nowe rodzaje szkoły : "ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy" oraz "szkoła dla dorosłych".

 

Zmiany w poprzedniej wersji 4.22b:

 

1. W oknie "listy wypłat świadczeń rodzinnych" poprawiono wyświetlanie listy wypłat, tak aby nie uwzględniała list wypłat dotyczących świadczeń Dobry start.