Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

IZYDA AKTUALIZACJA DO WERSJI 1.12

27.03.2018
powrót

Udostępniliśmy Państwu  aktualizację do wersji 1.12 programu Izyda - świadczenia wychowawcze zawierającą następujące zmiany:

 

1. W oknie danych wniosku na zakładce "świadczenia wychowawcze", dodano możliwość określenia przyczyny ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, która będzie wykorzystywana dla obliczenia części F sprawozdania. Pozostawienie tego pola bez podania przyczyny, będzie dla programu informacją, iż program ma sam określić powód przyznania świadczenia w momencie naliczenia sprawozdania (jak w dotychczasowych wersjach).

2. Definiowanie formatów przelewów elektronicznych - dodano pola : "odbiorca - kod pocztowy" oraz "odbiorca - poczta"

3. Dodano pozycję na liście do utraty - utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4. Dodano historię zmian danych osobowych: