Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

MINERWA - AKTUALIZACJA DO WERSJI 1.01a

18.07.2018
powrót

Udostępniliśmy aktualizację do wersji 1.01a programy Minerwa - świadczenia szkolne Dobry Start.

 

Zmiany zawarte w aktualizacji 1.01a:

 

1. Dodano obsługę podpowiadania daty wniosku, w momencie zakładania wniosku w programie, dla wniosków elektronicznych zawierających datę zapisaną w niepoprawnym formacie np.: 2018-07-09+02:00.

 

Zmiany zawarte w aktualizacji 1.01:

 

1. Poprawiono grupową zmianę planowanych terminów wypłat (menu Wypłaty - Zmiana terminu wypłaty)

 

2. W oknie poczty systemu Emp@tia dodano definicję zakresu daty, od której wyświetlane będą wiadomości odebrane z platformy Emp@tia. Domyślny zakres to ostatnie trzy miesiące liczone od dnia bieżącego (w opisie pierwszej kolumny dodano wyszukiwarkę z możliwością ustawienia daty wiadomości od..)

 

3.W oknie poczty systemu Emp@tia dodano informację o przekierowaniu wiadomości do innego podmiotu (po podświetleniu wiadomości, która została przekazana do innej instytucji, z prawej strony okna pojawi się dodatkowa ikona karteczki z czerwoną strzałką "Wiadomość została przekazana do innego podmiotu", po kliknięciu której otrzymają Państwo informację kiedy i do kogo przekazano daną wiadomość)

 

4. W trakcie tworzenie nowej wiadomości pocztowej dodano możliwość wygenrowania numeru dokumentu tworzonej wiadomości w formacie UUID (podczas wysyłania wiadomości będzie można za pomocą ikony Generator UUID wygenerować unikalny numer do wprowadzenia w polach Numer dokumentu i Identyfikator korelacji)

 

Zmiany zawarte w aktualizacji 1.00e:

 

1. W oknie wniosku na zakładce "zdarzenia, decyzje, harmonogram wypłat" dla zdarzenia "informacja o przyznaniu świadczenia szkolnego Dobry start" dodano możliwość założenia zdarzenia "decyzja o odmowie przyznania świadczenia szkolnego Dobry start". Umożliwia to założenie oddzielnych dokumentów w przypadku przyznania świadczenia dla części dzieci, a odmowy pozostałym.

 

2. W oknie poczty Emp@tii, dodano (na życzenie użytkowników) nowe oznaczenie kolorami wiadomości przychodzących:

- niebieski oznacza wiadomości zwizualizowane (wydrukowany został wniosek spod ikony Pokaż dokument, ale nie został wczytany wniosek do systemu)

- zielony wiadomości, na podstawie których utworzony (wczytany przez ikonę Wniosek) został już wniosek w programie.

 

Zmiany w poprzedniej wersji 1.00d:

 

1.W danych osobowych dotyczących nauki dodano nowe rodzaje szkoły : "ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy" oraz "szkoła dla dorosłych".

 

2. Na zakładce "Wniosek" wniosków elektronicznych dodano informację o numerze PIU wiadomości, z której wniosek został wczytany.

 

3. W oknie Empatia - Poczta zmieniono sposób naliczania Raportu wniosków tak, aby pomijane były wnioski zdublowane, który kolejny raz wpłynęły na skrzynkę jednostki.

 

Zmiany w poprzedniej wersji 1.00c:

 

1. Na wydruku przelewów bankowych i plikach przelewów elektronicznych -  w tytule przelewu dodano opis "PDS" zgodnie z wytycznymi Ministerstwa.


 

Zmiany w poprzedniej wersji 1.00b:

 

1. W oknie poczty odebranej dodano funkcję "raport wnioski o św. Dobry start", która umożliwia uzyskanie informacji o liczbie wniosków Dobry start odebranych w danym dniu.

 

Zmiany w poprzedniej wersji 1.00a:

 

1. W oknie parametrów programu dodano opcję "konfiguracja poczty wychodzącej" (instrukcja konfiguracji poczty wychodzącej znajduje się TUTAJ)

 

2. W oknie danych wniosku na zakładce "zdarzenia, decyzje, harmonogram wypłat" dodano funkcję "wysłanie informacji o przyznaniu świadczenia szkolnego Dobry start na adres e-mail wnioskodawcy" (instrukcja obsługi programu dostepna jest TUTAJ)