Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

POCZTA E-MAIL MINERWA WAŻNE!

06.07.2018
powrót

Uprzejmie prosimy, aby zgodnie z zaleceniami w instrukcji, podczas konfiguracji poczty wychodzącej w programie Minerwa - świadczenia szkolne Dobry Start podawać w polu "Kopia ukryta do" adres, na który schodzić będą kopie wiadomości przesyłanych do wnioskodawcy. Ułatwi to Państwu kontrolę treści wychodzącej informacji oraz pozwoli na monitorowanie działania skrzynki nadawczej.