Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

AMAZIS AKTUALIZACJA DO WERSJI 4.25c

25.02.2019
powrót

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.25c programu Amazis - świadczenia rodzinne zawierającą następujące zmiany.

 

1. Dodano możliwość odszukania i wyświetlenia potwierdzenia wysłania korespondencji w oknie wymiany dokumentacji z Urzędem Wojewódzkim w formie elektronicznej, w zakresie spraw dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego